Niezawodny partner


w kwestiach księgowych

„Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni”A. Onasis

Szybkość zmian prawa podatkowego oraz prawa pracy zmusza do coraz uważniejszego i czasochłonnego zagłębiania się w treści ustaw. Przekazując prowadzenie księgowości do naszego biura rachunkowego, można zminimalizować czas poświęcony na prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wykluczone zostaje również ryzyko nieprofesjonalnego prowadzenia księgowości oraz związane z tym nieprzewidziane koszty. Na bieżąco informujemy naszych Klientów o stanie finansowym ich firm oraz przekazujemy niezbędne informacje o zmianach w prawie podatkowym i prawie pracy. Wszystkie usługi oferowane przez naszą firmę są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Korzystając z usług naszego biura, zyskują Państwo:

 • indywidualne i pełne zaangażowania podejście do potrzeb każdego Klienta,
 • komfort internetowego obiegu dokumentów,
 • zabezpieczenie przed kosztami błędów w sztuce księgowej,
 • porady kompetentnych, doświadczonych specjalistów,
 • oszczędność czasu i pieniędzy dzięki ograniczeniu kosztów zatrudnienia,
 • dostęp do najnowszych księgowo-podatkowych rozwiązań finansowych,
 • wysoką jakość usług,
 • gwarancję poufności danych.

Najlepszy zespół


profesjonalistów

Jesteśmy na rynku usług księgowych od 2004 roku. Nasze doświadczenie w dziedzinie księgowości sięga roku 1994.

Misja

Naszą misją jest dostarczanie usług i rozwiązań księgowych, które wspierają i ułatwiają rozwój przedsiębiorczości.

Cele

Za cel stawiamy sobie komfort i satysfakcję każdego Klienta i umożliwienie mu skupienia się wyłącznie na rozwoju strategii firmy i realizacji zamierzeń.

Zespół

Pracownicy naszej firmy posiadają certyfikaty księgowego nadawane przez Ministerstwo Finansów. Certyfikat ten jest gwarancją, że finanse Państwa Firmy znajdują się w rękach osób posiadających specjalistyczną wiedzę i potrafiących wykorzystać ją w praktyce

Sprawdzona oferta


w zakresie księgowości

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, której uzupełnieniem jest kompletna obsługa prawna i doradztwo podatkowe. Nasze usługi ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej od momentu jej rozpoczęcia. Cały czas podnosimy jakość świadczonych usług przez rozszerzanie naszej oferty.

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów do celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • ewidencja rejestrów do celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Kadry

 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego
 • rozliczanie podatku dochodowego od pracowników
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • obsługa kadrowa

Doradztwo

 • porady w zakresie zmniejszania obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS-u
 • rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT: 28, 36, 37)
 • konsultacje i doradztwo dotyczące prowadzenia firmy — kompleksowa obsługa osób prawnych i fizycznych
 • opracowanie dokumentów oraz rejestracja firm we wszystkich formach własności
 • organizacja obiegu dokumentów
 • sporządzanie raportów finansowych
 • kontrola rozrachunków
 • rozliczenie funduszy unijnych

Jak pracujemy


 

Rozpoczęcie współpracy z naszą firmą

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z naszą firmą, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu podania danych niezbędnych do podpisania umowy na prowadzenie usług księgowych. Podpisanie umowy oraz upoważnień może nastąpić w siedzibie biura rachunkowego lub w siedzibie Klienta. Biuro rachunkowe składa wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli zamierzają Państwo założyć działalność gospodarczą, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz uzgodnienie terminu spotkania w siedzibie biura rachunkowego. Spotkanie ma na celu wypełnienie niezbędnych formularzy podatkowych oraz wybór najlepszej formy opodatkowania dla Państwa nowej firmy.

Przekazywanie dokumentów

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych zgłaszają Państwo telefonicznie lub mailowo gotowość do przekazania miesięcznych dowodów księgowych (do 15. dnia każdego miesiąca rozliczeniowego).

Dokumenty do biura rachunkowego można dostarczać osobiście w godzinach 8:00–16:00 lub skorzystać z możliwości odbioru dokumentów przez naszego pracownika w siedzibie Państwa firmy. Praktykujemy także dostarczanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, a bezpośrednie rozmowy prowadzimy za pomocą telefonu lub komunikatorów internetowych. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów przejazdów i oszczędność czasu. Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wyniku finansowym oraz o możliwości odebrania przelewów do US i ZUS.

Księgowość internetowa

Świadczymy usługi księgowości internetowej bez konieczności fizycznego dostarczania dokumentów do biura. Za pomocą poczty elektronicznej Klient przesyła zeskanowane dokumenty zakupu i sprzedaży. Biuro przetwarza dokumenty, następnie ewidencje podatkowe (książka, rejestry VAT, listy płac, deklaracje etc.) w postaci plików PDF zostają przesłane do Klienta. Następnie Klient drukuje ewidencje i dołącza do dokumentów źródłowych.

Przechowywanie dokumentów

Dokumenty księgowe naszych Klientów są bezpiecznie przechowywane i archiwizowane w siedzibie biura rachunkowego. Jeżeli zachodzi potrzeba przechowywania dokumentacji w siedzibie płatnika, dokumenty księgowe wydawane są do biura rachunkowego tylko na czas sporządzania dokumentacji i deklaracji podatkowej. Po sporządzeniu deklaracji dokumenty księgowe są przekazywane do klienta. Na specjalne życzenie istnieje możliwość sporządzania całej dokumentacji w siedzibie Klienta, jednak usługa taka jest dodatkowo płatna. Po zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego, dokumentacja zostaje zwrócona Klientowi.

Gwarancja bezpieczeństwa

Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS. W razie kontroli skarbowej podmiotu obsługiwanego przez biuro rachunkowe, nasz przedstawiciel reprezentuje płatnika przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Klient informowany jest na bieżąco o przebiegu i zakończeniu kontroli oraz postanowieniach Urzędu Kontroli Skarbowej.

Do Państwa


dyspozycji

ul. Ratuszowa 11 bud. 5 lok 422/423
wjazd od ulicy Borowskiego
03-450 Warszawa
NIP 1132855182
REGON 146099287
 
tel. + 48 22 492 34 34
fax + 48 22 492 34 35
tel. + 48 725 102 022
tel. + 48 725 102 021
 

Wyślij do nas wiadomość

imię i nazwisko:

Twój adres e-mail:

Wiadomość: